Zapytanie ofertoweZAPYTANIE W CELU ROZPOZNANIA CENOWEGO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PROCEDURA WYBORY WYKONAWCY
Zapewnienie i dostawa podnośnika jezdnego dla Uczestników / Uczestniczek Projektu Centrum Usług Wspólnych "WISIENKA", Projekt RPLD.09.02.01-10-C001/17-02/2019

www.pcpr.samorzady.pl