nabór AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II
UWAGA STUDENCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Łódzkiego Wschodniego jako Realizator pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” z dniem 30 września 2019 r. rozpoczyna nabór wniosków na Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Informujemy, że wnioski można składać w systemie przygotowanym przez PFRON: SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanym ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/.

Zachęcamy studentów, słuchaczy kolegium i uczniów szkół policealnych do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku w formie elektronicznej w trakcie najbliższego naboru wniosków.

Termin upływa w dniu 10 października 2019r.

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Załączniki można pobrać ze strony internetowej www.pcpr-lodzkiwschodni.pl w zakładce „wnioski/Aktywny Samorząd 2019”

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Wnioski można również składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie