Ogłoszenie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaprasza do współpracy kandydatów na rodziców zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Osoby, które chciałyby objąć opieką dzieci pozbawione należytej troski ze strony rodziców biologicznych proszone są o zgłoszenie się do:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi
al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź
tel.: 42 676 34 87
tel.: 691 300 349, 603 482 028
e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl

Zapewniamy udział w szkoleniu oraz otrzymanie kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w tym również zawodowych (specjalistycznych oraz pogotowia rodzinnego)

Przeczytaj, przemyśl i skontaktuj się z nami. smiley