Informacja o otwarciu ofert

INFORMACJA OTWARCIA OFERT.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej progu określonego w art. 138g ustawy pzp pn. "Usługi w ramach opieki hospicyjnej/paliatywnej"
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr.samorzady.pl