Infomacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w ramach opieki hospicynej/paliatywnej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr.samorzady.pl