Informacja o otwarciu ofert

INFORMACJA OTWARCIA OFERT.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w ramach opieki hospicynej/paliatywnej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr.samorzady.pl