Wolontariat z zakresu opieki hospicyjnej/paliatywnej

W związku z realizacją projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, (mile widziane osoby z gminy Koluszki) do pomocy w realizacji zadania – opieka hospicyjna/paliatywna. Bliższych informacji udzielają Pani Urszula Łużniak i Monika Krzyżanowska pod nr telefonu 42 676 34 87/99