Informacja o otwarciu ofert.


INFORMACJA OTWARCIA OFERT.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr-samorzady.pl