Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszeniaZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr.samorzady.pl