Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

W dniu 12 lipca br., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach programu
Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

W akcie podpisania umów uczestniczyli ze strony Funduszu:
Pan Władysław Skwarka – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział w Łodzi
Pan Przemysław Suligorski – Specjalista ds. Współpracy
z Administracją Publiczną.
Ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łodzi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował projekty Powiatu w obszarze G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej w wysokości 30.450,00 zł. i w obszarze D - „Zakup samochodu typu mikrobus (8+1) przystosowanego do osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w wysokości 80.000,00 zł.


1
2
3
4