Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy

Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy, których wizyta studyjna do Polski odbyła się w ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie” realizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej przy wsparciu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Celem spotkania była m.in. wymiana doświadczeń w zakresie polityki społecznej prowadzonej przez Powiat Łódzki Wschodni. Przedstawiona została struktura organizacyjna powiatu, przybliżone zostały zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z jednostkami podległymi,
a także formy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.

Wizytacja odbyła się w miłej i przyjaznej atmosferze, w której udział wzięli głowni członkowie Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Starosta - Andrzeja Opala, Wicestarosta - Ewa Gładysz, Sekretarz Powiatu - Iwona Walter-Wisiałkowska, Skarbnik Powiatu - Barbara Ignatowska. Uczestniczyli również: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi - Urszula Łużniak, a także Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze – Ewa Wawrzonek. Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy było reprezentowane przez m.in.: Oleksandrę Churkinę – Wiceminister ds. Eurointegracji, Yulię Haidarzhy – Dyrektora Generalnego Dyrekcji Usług Społecznych i Integracji, Lutsenko Iryna – Dyrektora Departamentu Technologii Informatycznych.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15