Informacja

─────────────────────────────────────────
W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 9:00
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze odbędzie się wizyta delegacji przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.
Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki podległe, a także współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

─────────────────────────────────────────