Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na usługi dietetyka i psychologa w ramach programu CUS "WISIENKA"dla Uczestników/czek projektu pn. CUS "WISIENKA" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

Zapytanie ofertowe Nr 5/RPOWŁ/PCPR/2019 [POBIERZ]

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY. [POBIERZ]

2 Załącznik Nr 2 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG. [POBIERZ]

3. Załącznik Nr 3 - WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA. [POBIERZ]

4. Załącznik Nr 4 - UMOWA. [POBIERZ]

5. Załącznik Nr 5 - OŚWIADCZENIE RODO. [POBIERZ]