Protokół

Protokół sporządzony w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2019

[pobierz]|


świadczenie usług fizjoterapii dla osób wytypowanych przez Zamawiającego spośród 25 niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz wykluczonych społecznie osób korzystających z Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze w ramach programu CUS "WISIENKA".