Protokół

Protokół sporządzony w dniu 04 kwietnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019
[pobierz]

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowych form wsparcia dla 25 osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz osób wykluczonych społecznie korzystających z Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze w ramach programu CUS "WISIENKA".