Protokół z postępowania


Protokoł z postępowania o udzielenie zamówienia - Nr 1174538
z dnia 20.03.2019 r.
3/RPOWŁ/PCPR/2019
[pobierz]


Realizacja zadania na usługę transportową dla do 20 osób do Dziennego Domu Pomocy w ramach Centrum Usług Społecznych "WISIENKA".

POBIERZ PDFPOBIERZ
protokół