Zapytanie ofertoweZapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowych form wsparcia oraz na świadczenie usług fizjoterapii dla Uczestników/czek projektu pn. CUS "WISIENKA" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

Zapytanie Ofertowe 2/RPOWŁ/PCPR/2019

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - FORMULARZ OFERTY

2. Załącznik Nr 2 - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

3. Załącznik Nr 3 - WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA

4. Załącznik Nr 4 - PROJEKT UMOWY

5. Załącznik Nr 5 - OŚWIADCZENIE RODO