NABÓR KANDYDATKÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

OGŁOSZENIE!
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które pełni funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczerj ogłasza nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukujemy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezadowoej, zawodowej oraz zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Osoby pragnące zostać rodziną zastępczą Zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi,
Al. Piłsudskiego 133 d (II piętro -p. 216)
tel.: 42 676 34 87, 42 676 34 99

UWAGA!
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązuje przynależność terytorialna. Co oznacza, że zgłoszenie się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej spoza powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydatów nie jest zgodne z prawem. Zatem osoby zgłaszające się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z innego terenu nie mogą otrzymać kwalifikacji na pełenienie funkcji rodziny zastępczej.