Informacja o posiedzeniuInformujemy, iż dnia 27 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie odbędzie się posiedzenie Powiatowej
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim.