Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpatruje sprawy mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Zgierskiego.

Poprzez złożenie odpowiedniego wniosku można ubiegać się o:

  1. orzeczenie niepełnosprawności (dzieci do 16-go roku życia)
  2. orzeczenie stopnia niepełnosprawności (od 16-go roku zycia)
  3. legitymację osoby niepełnosprawnej
  4. kartę parkingową

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł należy uiścić przelewem na rachunek :

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Nr konta :
69 1240 3060 1111 0010 5844 0059
tytuł przelewu: opłata za wydanie karty parkingowej i opłata ewidencyjna