Dzień 12 listopada 2018 r.

DZIEŃ 12 LISTOPADA 2018 r. jest Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej
i jest dniem wolnym od pracy.

(Dz. U. z dn. 7 listopada 2018 r. poz. 2117)