"Program wyrównywania różnic między regionami III"

W dniu 24 lipca 2018 r. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łodzi nastąpiło podpisanie umów o dofinansowanie projektóww ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
z Powiatem Łódzkim Wschodnim.

W akcie podpisania umów z ramienia Funduszu uczestniczyli:

 1. Władysław Skwarka dyrektor oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Jarosław Madaj samodzielny specjalista ds. wsparcia i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 3. Przemysław Suligorski specjalista współpracy z administracją publiczną.

W imieniu Powiatu Łódzkiego Wschodniego umowy podpisywali:

 1. Andrzej Opala Starostwa Łódzki Wschodni.
 2. Ewa GładyszWicestarosta Łódzki Wschodni.
 3. Urszula Łużniak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiat Łódzki Wschodni otrzymał dofinansowanie w ramach trzech projektów:

 • Obszar D – zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus przystosowanego
  do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,
 • Obszar E – umowa dotyczy projektu Centrum Usług Społecznych „WISIENKA”
  – nowo powstający Dzienny Dom Pomocy,
 • Obszar G – aktywizacja osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy niepozostających
  w zatrudnieniu z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.