Zadanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

  1. Sprzęt rehabilitacyjny – zadanie w roku 2019 nie jest planowane do realizacji.
  2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane będzie osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków.
  3. Dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych przyznane będzie w wysokości 50% należnej kwoty ze środków Funduszu tylko osobom dorosłym i dzieciom, których orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L lub opis schorzenia słuchu przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  4. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.