ZADANIE DOFINANSOWANIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE.

  1. Sprzęt rehabilitacyjny – zadanie w roku 2021 nie jest planowane do realizacji.
  2. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane będzie osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń wniosków (Dz.U. z 2013 r. poz. 1565).
  3. Dofinasowanie do zakupu aparatów słuchowych przyznawane będzie w wysokości 50% należnej kwoty ze środków Funduszu tylko osobom, których orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ma określony kod choroby 03-L.
  4. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosku, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.