Przyjmowanie wniosków w MODULE I (również za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia) -
od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Przyjmowanie wniosków w MODULE II (za rok akademicki 2020/2021) -
od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Przyjmowanie wniosków w MODULE II (za rok akademicki 2021/2022 z chwilą zaliczenia roku akademickiego 2020/2021) -
nie później niż do dnia 10 października 2021 r.

* WYTYCZNE "AS"
[POBIERZ]

* WNIOSKI


** ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W SYSTEMIE SOW **