Zadanie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

  1. W roku 2019 dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
  2. W roku 2019 dofinansowanie dla osób dorosłych nie będzie realizowane.
  3. Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 80% należnej kwoty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów.