ZADANIE DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH.

  1. W roku 2021 dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadające orzeczoną niepełnosprawność lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące z orzeczonym znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nie korzystały z dofinasowania do turnusu rehabilitacyjnego w 2020 r. lub zrezygnowały ze względu na pandemię Covid -19, mogą ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
  2. Dofinansowanie dla osób dorosłych będzie realizowane wyłącznie dla osób, które zrezygnowały dofinasowania do turnusy rehabilitacyjnego w 2020 r. ze względu na pandemię Covid-19 oraz dla osób, którym PCPR wstrzymał realizację przyznanych dofinasowań.
  3. Dofinansowanie przyznawane będzie w wysokości 100% należnej kwoty dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów.