Przyjmowanie wniosków w MODULE I -
od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Przyjmowanie wniosków w MODULE II -
od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. dla roku akademickiego 2019/2020.

Przyjmowanie wniosków w MODULE II -
od 1 października 2020 r. do 10 października 2020 r. dla roku akademickiego 2020/2021.

*Wytyczne "AS" 2020
[POBIERZ]

*Kryteria oceny merytorycznej wniosków "AS" 2020
[POBIERZ]

________________________________________________________________________________________________________________________

**ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W SYSTEMIE SOW**