AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT!

W związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim, od dnia 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa klientów Zespołu.

Informację można uzyskać pod nr tel.: 42 674 48 34 oraz za pośrednictwem poczty eletronicznej: zonlw1@wp.pl

W przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Zespołu, prosimy o pozostawienie dokumentów w przystosowanej do tego skrzynce.

Przepraszamy za utrudnienia. UWAŻAJCIE NA SIEBIE!

 więcej


Projekt pn. "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi informuje, iż od 19 października 2020 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) odbywać się będą bezpłatne usługi dla cudzoziemców w zakresie:

  1. Doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa).
  2. Doradztwa zawodowego (m.in. informowanie nt. rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego).
  3. Porad prawnych.
  4. Pomocy psychologa.
  5. Doradztwa kulturowego.
  6. Pomocy w przygotowaniu i składaniu dokumentów.
  7. Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.).
  8. Pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną , cudzoziemcy zainteresowaniu uzyskaniem pomocy powinni umawiać się na wizytę w punkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo): skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl albo telefonicznie pod nr tel.: 600 985 511.

 więcej


KOMUNIKAT

WAŻNE !!!

W związku ze wzrostem liczby zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, uprasza się wszystkich interesantów o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podnr tel.:
(42) 676 34 87 ; 691 300 349 ; 603 482 028

 więcej


„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Rozpoczęto przekazywanie sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla wychowanków z rodzin zastępczych, z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W dniu 6 października 2020 r. Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak rozpoczęli przekazywanie laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

 więcej


,,Pożegnanie lata” – spotkanie integracyjne przy grillu w DDP
24 września w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze odbyło się spotkanie integracyjne.
Celem spotkania było zapewnienie miłej atmosfery, a pożegnanie lata i powitanie jesieni, doskonałą ku temu okazją. Czas upłynął na słuchaniu biesiadnej muzyki, wspólnym śpiewaniu i rozmowach przy grillowanych kiełbaskach. Pogoda, wbrew prognozom, dopisała.

Zdjęcia – to miłe wspomnienie tego wrześniowego, udanego popołudnia. smiley

 więcej