AKTUALNOŚCI

Zajęcia kulinarne w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze


Dzienny Dom Pomocy w ramach prowadzonej terapii zajęciowej dla uczestników, w każdy piątek prowadzi zajęcia kulinarne. W ramach tych zajęć, uczestnicy pieką ciasta, ciasteczka, wyrabiają własnoręcznie pizze, obierają owoce oraz warzywa. Zapach pieczonego ciasta, który roznosi się po całym budynku, sprzyja pozytywnej atmosferze, przypomina dom rodzinny oraz pomaga aktywnie spędzić czas.

Oprócz piątków kulinarnych, uczestnicy w ramach terapii zajęciowej wykonują prace plastyczne, różnymi technikami (plasteliną, bibułą, suchym makaronem lub kaszą).

Pod bacznym okiem fizjoterapeuty uczestnicy korzystają również z Sali rehabilitacji.

 więcej


Zawiadomienie o zmianie treści ogłoszeniaZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr.samorzady.pl

 więcej


Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

W dniu 12 lipca br., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Łodzi zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach programu
Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

W akcie podpisania umów uczestniczyli ze strony Funduszu:
Pan Władysław Skwarka – Dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział w Łodzi
Pan Przemysław Suligorski – Specjalista ds. Współpracy
z Administracją Publiczną.
Ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łodzi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował projekty Powiatu w obszarze G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej w wysokości 30.450,00 zł. i w obszarze D - „Zakup samochodu typu mikrobus (8+1) przystosowanego do osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich” w wysokości 80.000,00 zł.

 więcej


KOMUNIKAT


Zawiadamiamy, że Dzienny Dom Pomocy
w Wiśnowej Górze, ul. 1-go Maja 5/7 będzie zamknięty w okresie od dnia 29 lipca 2019 r.
do dnia 9 sierpnia 2019 r.

 więcej


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznejOgłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej

Czytaj więcej

 więcej