AKTUALNOŚCI

Jubileusz WTZ !


Z okazji tak pięknego Jubileuszu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z pracownikami składa najserdeczniejsze gratulacje i szczere wyrazy uznania za dotychczasowe osiągnięcia.

Życzymy kolejnych wspaniałych 25 lat sukcesów i radości z wykonywanej pracy! smiley

 więcej


KOMUNIKAT

Informujemy,
Oddział Łódzki PFRON prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych oraz osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich stanu zdrowia i ich zainteresowań do ośrodka rehabilitacyjnego, mieszczącego się w Centrum Rehabilitacji obok lasu
w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego.

 więcej


Komunikat

W związku z zarządzeniem Nr 43 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 kwietnia 2021 r. informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.

 więcej


Z głębokim żalem i smutkiem przyjeliśmy wiadomość, że w dniu 13 kwietnia 2021 r.
zmarła Ś.P. Elżbieta Ciesielska
– Radna Powiatu Łódzkiego Wschodniego
– Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej.
Była dobrym, pomocnym i pełnym optymizmu człowiekiem. Swoją służbę traktowała profesjonalnie, nie zapominając o tych najsłabszych, potrzebujących pomocy.

Rodzinie i wszystkim bliskim składamy wyrazy współczucia.

Ela na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Dyrektor / pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Przewodnicząca / pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

 więcej


Komunikat

W związku z zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 9 kwietnia 2021 r. informujemy o czasowym zawieszeniu działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 16 kwietnia 2021 r.

 więcej