AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
poszukuje Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wymagania:
osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunku asystent osoby starszej, opiekun medyczny lub osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną

Umowa zlecenie na czas określony.
Praca obejmuje teren Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Do zakresu obowiązków należy pielęgnacja i pomoc osobom niepełnosprawnym wg ich potrzeb.

Oferty proszę przysyłać mailowo na adres pcpr@lodzkiwschodni.pl
bądź kontakt telefoniczny pod nr 42 676 34 87 ; 691 300 349

 więcej


Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przyjął program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

Jego głównym celem jest przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności, umacnianie i wspieranie funkcji rodziny. Z programu mogą skorzystać również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

 więcej


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi poszukuje PSYCHOLOGA do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zatrudnienie na pełen etat.

WYMAGANIA:
- wykształcenie kierunkowe,
- prawo jazdy,
- samochód prywatny z możliwością wykorzystania do celów służbowych

Mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.plWięcej informacji pod nr tel.: 603-492-039

 więcej


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Praca obejmuje wyłącznie teren Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Umowa zlecenie na czas określony.

Do zakresu obowiązków należy pielęgnacja i pomoc osobom niepełnosprawnym wg ich potrzeb.

Więcej informacji pod nr telefonu: 42 676 34 87 ; 691 300 349

Oferty proszę przesyłać na podany adres e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl

 więcej


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór dla osób chętnych do uczestnictwa w powstającym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiśniowej Górze.

Planowany termin otwarcia styczeń 2022 r.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej muszą mieć ukończony 18 r. życia, posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, z wykluczeniem osób z kodem choroby 02-P.

Ewentualne osoby chętne do uczestnictwa w Warsztacie mogą zgłaszać swój akces w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi do dnia 15 września 2021 r.

ADRES SIEDZIBY PCPR
Al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź.
tel.: 42 676 34 87 ; 691 300 349

e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl

 więcej