1.
Ogłoszenie o Zamówieniu
Nr 1/RPOWŁ/PCPR/2019
(dotyczy zakupu i montażu mebli do Dziennego Domu Pomocy)

[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Zapytanie ofertowe
Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019

(przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowych form wsparcia)

[POBIERZ]

ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. Nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
[POBIERZ]

Zał. Nr 4 - umowa
[POBIERZ]

Zał. Nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]


PROTOKÓŁ - zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

3.
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2019
(dot. transportu do Dziennego Domu Pomocy)

[POBIERZ]

ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
[POBIERZ]

Zał. 3 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]

Zał. 4 - wzór umowy
[POBIERZ]


PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia - Nr 1174538
(3/RPOWŁ/PCPR/2019
)
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

4.
Zapytanie ofertowe Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2019

[POBIERZ]PROTOKÓŁ - zapytanie ofertowe Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2019
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

5.
Zapytanie ofertowe
Nr 5/RPOWŁ/PCPR/2019
(
na usługi dietetyka i psychologa)
[POBIERZ]


ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 5/RPOWŁ/PCPR/2019)


Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. Nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
[POBIERZ]

Zał. Nr 4 - umowa
[POBIERZ]

Zał. Nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]


PROTOKÓŁ - zapytanie ofertowe Nr 5/RPOWŁ/PCPR/2019
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

6.
Zapytanie ofertowe
Nr 6/RPOWŁ/PCPR/2019
(na usługi dietetyka i psychologa)|
[POBIERZ]


ZAŁĄCZNIKI:
(dot. Nr 6/RPOWŁ/PCPR/2019)

Zał. Nr 1 - formularz oferty
[POBIERZ]

Zał. Nr 2 - wykaz wykonanych usług
[POBIERZ]

Zał. Nr 3 - wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

[POBIERZ]
Zał. Nr 4 - umowa
[POBIERZ]

Zał. Nr 5 - oświadczenie RODO
[POBIERZ]


Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o wyniku postępowania
Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2018

[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o unieważnieniu postępowania
Nr 3/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Uzupełnienie do zapytania ofertowego
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------
Uzupełnienie do zapytania ofertowego
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia
Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia - Nr 1128828
4/RPOWŁ/PCPR/2018
[POBIERZ]

---------------------------------------------------------------------------------------------

10.
Informacja o wyniku postępowania
(dotyczy zapytania ofertowego nr 1128828)

[POBIERZ]