Moduł I Obszar A Zadanie 2 i 3
(pomoc w uzyskaniu prawa jazdy)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar A Zadanie 1 i 4
(pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar B Zadanie 1,2,3,4 i 5
(pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów, utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu i szkolenia w zakresie obsługi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar C Zadanie 3
(pomoc w zakupie protezy kończyny)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar C Zadanie 2 i 5
(pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka elektrycznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skuterka lub wózka o napędzie elektrycznym)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar C Zadanie 1
(pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

Załączniki do wniosku Moduł I Obszar C zadanie 1:

1. Zaświadczenie lekarskie
2. Oświadczenie o wysokości dochodów
3. Oświadczenie o udziale własnym
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
5. Klauzula informacyjna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar D
(pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł II
(pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym)

Załączniki do wniosku Moduł II
(stworzone na potrzeby PCPR Łódź-Wschód):


1. Załącznik Nr 1 - Zakład Pracy
2. Załącznik Nr 2 - Szkoła/Uczelnia
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o udziale własnym
4. Załącznik Nr 4 - Dochody
5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie
6. Załącznik Nr 6 - Klauzula informacyjna
7. Załącznik Nr 7 - Oświadczenie

Moduł I Obszar A Zadanie 1
(pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar B Zadanie 1,2,4 i 5
(pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, jego elementów, utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu i szkolenia w zakresie obsługi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar C Zadanie 2 i 5
(pomoc w zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka elektrycznego, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skuterka lub wózka o napędzie elektrycznym)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł I Obszar C Zadanie 1
(pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym)

Załączniki do Modułu I Obszar C Zadanie 1:

1. Zaświadczenie lekarskie
2. Oświadczenie o wysokości dochodów
3. Oświadczenie o udziale własnym
4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

5. Klauzula informacyjna