INFORMACJA
Termin przyjmowania wniosków w Module I do 31 sierpnia 2019.
Realizator programu przedłuża w I turze Modułu II termin przyjmowania wniosków
do 15 kwietnia 2019 r.
Przyjmowanie wniosków w II turze Modułu II do 10 października 2019 r.
Termin przyjmowania wniosków w Module I Obszar C Zadanie 1 do 31 września 2019 r.

FORMY WSPARCIA W AKTYWNYM SAMORZĄDZIE
[POBIERZ]