Zarządzeniem nr 63/2015 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 października 2015 r. powołano na IV kadencję Powiatową Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie:

  • Aleksandra Balcerak
  • Krzysztof Błaszczyk
  • Zofia Sójka
  • Aneta Szymańska-Klepacz
  • Jolanta Truszczyńska