Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

​Urszula Łużniak - urszula.luzniak@lodzkiwschodni.pl

Zespół ds. obsługi osób niepełnosprawnych i spraw organizacyjnych

Aneta Kozłowska, specjalista pracy socjalnej - aneta.kozlowska@lodzkiwschodni.pl

Karolina Kajdos, aspirant pracy socjalnej - karolina.kajdos@lodzkiwschodni.pl

Zespół ds. świadczeń i pomocy instytucjonalnej

Beata Grzesiak-Młynarczyk, starszy specjalista pracy socjalnej - beata.grzesiak@lodzkiwschodni.pl

Zespół ds. pieczy zastępczej

Jolanta Konik, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - jolanta.konik@lodzkiwschodni.pl

Zuzanna Chopiacka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - zuzanna.chopiacka@lodzkiwschodni.pl

Zespół finansowo - księgowy

Anna Michalak, główna księgowa - anna.michalak@lodzkiwschodni.pl

Damian Lipert, starszy inspektor - damian.lipert@lodzkiwschodni.pl

Dominika Rogala, inspektor ds. kadrowo-płacowych - d.rogala@lodzkiwschodni.pl

Martyna Mróz, inspektor - martyna.mroz@lodzkiwschodni.pl

Stanowisko ds. realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS

​Monika Krzyżanowska, pracownik socjalny - monika.krzyzanowska@lodzkiwschodni.pl