ZADANIE DOFINANSOWANIA LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMINUKOWANIU SIĘ.

  1. Zadanie dofinasowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych w roku 2021 będzie realizowane dla osób posiadających orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy wskazującym na choroby neurologiczne lub choroby narządu ruchu.
  2. Zadanie dofinasowania likwidacji barier w komunikowaniu się w 2021 r. będzie realizowane wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza specjalisty – zgodnie z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy, z uwzględnieniem informacji, że wnioskowany sprzęt jest niezbędny do pracy lub komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym