Zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych.

  1. Zadanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych w roku 2019 będzie realizowane wyłącznie dla osób posiadających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej bądź neurologicznej.
  2. Zadanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się w 2019 roku będzie realizowane wyłącznie dla dzieci i młodzieży ze znacznym stopniem niepełnosprawności po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o specjalizacji zgodniej z kodem orzeczonej niepełnosprawności wnioskodawcy.

    UCHWAŁA NR 230/2019
    ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
    z dnia 10 kwietnia 2019 r.

    w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2019.