POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE czynne jest w godzinach:

PONIEDZIAŁEK - 08:00-16:00

WTOREK - 08:00-16:00

ŚRODA - 08:00-16:00

CZWARTEK - 08:00-16:00

PIĄTEK - 08:00-16:00

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ działa w pierwsze poniedziałki miesiąca i wszystkie czwartki w godzinach 16:30 - 18:30.


POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSRPAWNOŚCI czynny jest w godzinach:

PONIEDZIAŁEK - 08:00-16:00 (w tym przyjęcia interesantów 9:00 - 15:00)

WTOREK - 08:00-16:00 (w tym przyjęcia interesantów 9:00 - 15:00)

ŚRODA - 08:00-16:00 (w tym przyjęcia interesantów 9:00 - 15:00)

CZWARTEK - 08:00-16:00 (w tym przyjęsia interesantów 9:00 - 15:00)

PIĄTEK - 08:00-16:00 (w tym przyjęcia interesantów 9:00 - 15:00)