Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności rozpatruje sprawy mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Zgierskiego.

Poprzez złożenie odpowiedniego wniosku można ubiegać się o:

  1. orzeczenie niepełnosprawności (dzieci do 16-go roku życia)
  2. orzeczenie stopnia niepełnosprawności (od 16-go roku zycia)
  3. legitymację osoby niepełnosprawnej
  4. kartę parkingową