AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru podmiotu ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 90-608, ul. Wólczańska 49.

 więcej


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na usługi dietetyka i psychologa w ramach programu CUS "WISIENKA"dla Uczestników/czek projektu pn. CUS "WISIENKA" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

 więcej


Protokół

Protokół sporządzony w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2019

[pobierz]|


świadczenie usług fizjoterapii dla osób wytypowanych przez Zamawiającego spośród 25 niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz wykluczonych społecznie osób korzystających z Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze w ramach programu CUS "WISIENKA".

 więcej


Protokół

Protokół sporządzony w dniu 04 kwietnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/RPOWŁ/PCPR/2019
[pobierz]

Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz grupowych form wsparcia dla 25 osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz osób wykluczonych społecznie korzystających z Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze w ramach programu CUS "WISIENKA".

 więcej


Informacja

Informujemy, że w dniu 02.05.2019 r. (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie pracuje.

 więcej


Nabór na wolne stanowisko 2019


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - księgowy

 więcej


Wielkanoc 2019

PEŁNYCH RADOŚCI I SPOKOJU ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY, WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI, A TAKŻE SUKCESÓW
ŻYCZĄ DYREKTOR ORAZ PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁODZI

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
  • kierownik: Urszula Łużniak
  • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • e-mail: zonlw1@wp.pl
  • przewodniczący: Ilona Bors
  • tel/fax 42 674 48 34