AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego
poszukuje Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wymagania:
osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji na kierunku asystent osoby starszej, opiekun medyczny lub osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną

Umowa zlecenie na czas określony.
Praca obejmuje teren Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Do zakresu obowiązków należy pielęgnacja i pomoc osobom niepełnosprawnym wg ich potrzeb.

Oferty proszę przysyłać mailowo na adres pcpr@lodzkiwschodni.pl
bądź kontakt telefoniczny pod nr 42 676 34 87 ; 691 300 349

 więcej


Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przyjął program działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.

Jego głównym celem jest przede wszystkim kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności, umacnianie i wspieranie funkcji rodziny. Z programu mogą skorzystać również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

 więcej


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi poszukuje PSYCHOLOGA do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Zatrudnienie na pełen etat.

WYMAGANIA:
- wykształcenie kierunkowe,
- prawo jazdy,
- samochód prywatny z możliwością wykorzystania do celów służbowych

Mile widziane doświadczenie pracy z dziećmi.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.plWięcej informacji pod nr tel.: 603-492-039

 więcej


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Praca obejmuje wyłącznie teren Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Umowa zlecenie na czas określony.

Do zakresu obowiązków należy pielęgnacja i pomoc osobom niepełnosprawnym wg ich potrzeb.

Więcej informacji pod nr telefonu: 42 676 34 87 ; 691 300 349

Oferty proszę przesyłać na podany adres e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl

 więcej


OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór dla osób chętnych do uczestnictwa w powstającym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wiśniowej Górze.

Planowany termin otwarcia styczeń 2022 r.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej muszą mieć ukończony 18 r. życia, posiadać znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, z wykluczeniem osób z kodem choroby 02-P.

Ewentualne osoby chętne do uczestnictwa w Warsztacie mogą zgłaszać swój akces w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi do dnia 15 września 2021 r.

ADRES SIEDZIBY PCPR
Al. Piłsudskiego 133 d, 92-318 Łódź.
tel.: 42 676 34 87 ; 691 300 349

e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl

 więcej


Komunikat

Zawiadamiamy, że Dzienny Dom Pomocy
w Wiśniowej Górze, ul. 1-go Maja 5/7 będzie zamknięty w okresie
od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r.

 więcej


Wielki powrót w DDP
Z początkiem lata w Dziennym Domu Pomocy zostały wznowione tak długo oczekiwane i lubiane przez uczestników zajęcia kulinarne. Dzięki nim mieszkańcy nie tylko zagłębiają tajniki pieczenia i gotowania, ale też świetnie spędzają przy tym czas. Własnoręcznie przygotowane wyroby smakują najlepiej. smiley

 więcej


Punkt Interwencji Kryzysowej

Informujemy, że w związku z nieobecnością prawnika, porady prawne nie będą udzielane do końca lipca 2021 r. Porady psychologiczne odbywają się zgodnie z harmonogramem Punktu Interwencji Kryzysowej.

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
  • kierownik: Urszula Łużniak
  • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • e-mail: zonlw1@wp.pl
  • przewodniczący: Ilona Bors
  • tel/fax 42 674 48 34