AKTUALNOŚCI

Informacja

─────────────────────────────────────────
W dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 9:00
w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze odbędzie się wizyta delegacji przedstawicieli Ministerstwa Polityki Społecznej Ukrainy.
Celem spotkania będzie m.in. wymiana doświadczeń w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jednostki podległe, a także współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.

─────────────────────────────────────────

 więcej


Ogłoszenie o naborzeOGŁASZAMY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE -
INSPEKTOR W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE.


Wejdź na stronę i dowiedz się więcej


www.pcpr.samorzady.pl

 więcej


Informacja
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 21.06.2019 r. (piątek) nie pracuje.

 więcej


Ogłoszenie

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI -
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje podmiotów medycznych do współpracy w ramach projektu

RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/18 Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA2".


DOKUMENTY
[POBIERZ]

 więcej


Ogłoszenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
ogłasza otwarty nabór partnerów z obszaru podmiotu ekonomii społecznej do udziału w realizacji projektu w partnerstwie, w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 90-608, ul. Wólczańska 49.

 więcej


Zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe na usługi dietetyka i psychologa w ramach programu CUS "WISIENKA"dla Uczestników/czek projektu pn. CUS "WISIENKA" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi.

 więcej


Protokół

Protokół sporządzony w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Zapytanie ofertowe Nr 4/RPOWŁ/PCPR/2019

[pobierz]|


świadczenie usług fizjoterapii dla osób wytypowanych przez Zamawiającego spośród 25 niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz wykluczonych społecznie osób korzystających z Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze w ramach programu CUS "WISIENKA".

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
  • kierownik: Urszula Łużniak
  • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • e-mail: zonlw1@wp.pl
  • przewodniczący: Ilona Bors
  • tel/fax 42 674 48 34