AKTUALNOŚCI


KOMUNIKAT!

W związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u kolejnego pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim, od dnia 01 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. zostaje przedłużone zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów Zespołu.

Informację można uzyskać pod nr tel.: 42 674 48 34 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: zonlw1@wp.pl

W przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Zespołu, prosimy o pozostawienie dokumentów w przystosowanej do tego skrzynce.

Przepraszamy za utrudnienia. UWAŻAJCIE NA SIEBIE!

 więcej


KOMUNIKAT!

W związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim, od dnia 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa klientów Zespołu.

Informację można uzyskać pod nr tel.: 42 674 48 34 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: zonlw1@wp.pl

W przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Zespołu, prosimy o pozostawienie dokumentów w przystosowanej do tego skrzynce.

Przepraszamy za utrudnienia. UWAŻAJCIE NA SIEBIE!

 więcej


Projekt pn. "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi informuje, iż od 19 października 2020 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) odbywać się będą bezpłatne usługi dla cudzoziemców w zakresie:

 1. Doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa).
 2. Doradztwa zawodowego (m.in. informowanie nt. rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego).
 3. Porad prawnych.
 4. Pomocy psychologa.
 5. Doradztwa kulturowego.
 6. Pomocy w przygotowaniu i składaniu dokumentów.
 7. Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.).
 8. Pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną , cudzoziemcy zainteresowaniu uzyskaniem pomocy powinni umawiać się na wizytę w punkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo): skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl albo telefonicznie pod nr tel.: 600 985 511.

 więcej


KOMUNIKAT

WAŻNE !!!

W związku ze wzrostem liczby zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, uprasza się wszystkich interesantów o kontakt telefoniczny z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie podnr tel.:
(42) 676 34 87 ; 691 300 349 ; 603 482 028

 więcej


„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
Rozpoczęto przekazywanie sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla wychowanków z rodzin zastępczych, z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

W dniu 6 października 2020 r. Starosta Łódzki Wschodni Pan Andrzej Opala, Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Urszula Łużniak rozpoczęli przekazywanie laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego

 więcej


,,Pożegnanie lata” – spotkanie integracyjne przy grillu w DDP
24 września w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze odbyło się spotkanie integracyjne.
Celem spotkania było zapewnienie miłej atmosfery, a pożegnanie lata i powitanie jesieni, doskonałą ku temu okazją. Czas upłynął na słuchaniu biesiadnej muzyki, wspólnym śpiewaniu i rozmowach przy grillowanych kiełbaskach. Pogoda, wbrew prognozom, dopisała.

Zdjęcia – to miłe wspomnienie tego wrześniowego, udanego popołudnia. smiley

 więcej


"Sprzątanie Świata" oraz Grzybobranie
Uczestnicy Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze
z dumą i radością dołączyli do wielkiej,
światowej akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA". Przez trzy dni (16-18 września) przy wsparciu opiekunów, dzielnie oczyszczali najbliższe otoczenie (pobliski lasek, zieleniec, ścieżki) z zanieczyszczeń i odpadów pozostawionych przez innych.

 więcej


Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
13/RPOWŁ/PCPR/2020

Wyłonienie psychoterapeuty oraz psychiatry dziecięcego dla Uczestników/czek Projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA - C.D" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

pcpr.i-sisco.pl/zamowieniapubliczne

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
 • kierownik: Urszula Łużniak
 • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • e-mail: zonlw1@wp.pl
 • przewodniczący: Ilona Bors
 • tel/fax 42 674 48 34