AKTUALNOŚCI

Infomacja o nieudzieleniu zamówienia i unieważnieniu postępowania

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w ramach opieki hospicynej/paliatywnej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr.samorzady.pl

 więcej


Informacja o otwarciu ofert

INFORMACJA OTWARCIA OFERT.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w ramach opieki hospicynej/paliatywnej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr.samorzady.pl

 więcej


Informacja o udzieleniu zamówienia w zakresie części (zadania) 1 oraz części (zadania) 3

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE CZĘŚCI (ZADANIA) 1 ORAZ CZĘŚCI (ZADANIA) 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

http://pcpr.samorzady.pl/?a=895

 więcej


16 sierpnia 2019 r.

Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne.

 więcej


Wolontariat z zakresu opieki hospicyjnej/paliatywnej

W związku z realizacją projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. Centrum Usług Środowiskowych „WISIENKA2” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje wolontariuszy z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, (mile widziane osoby z gminy Koluszki) do pomocy w realizacji zadania – opieka hospicyjna/paliatywna. Bliższych informacji udzielają Pani Urszula Łużniak i Monika Krzyżanowska pod nr telefonu 42 676 34 87/99

 więcej


Dofinansowanie do zakupu wózków o napędzie elektrycznym ze środków PFRON

W związku z przywróceniem przez PFRON dofinansowania do zakupu wózków o napędzie elektrycznym w ramach programu „Aktywny samorząd” obszar C zad. 1 do kwoty 10.000,00 tys. złotych dofinansowania dla osób z dysfunkcją narządu ruchu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi informuje, iż wnioski można składać do dnia 30 września 2019 r. Wnioski będą rozpatrywane po otrzymaniu środków finansowych, tj. po 15 października 2019r.

Druk wniosku znajduje się pod adresem http://pcpr.samorzady.pl/?a=888

 więcej


Informacja o otwarciu ofert.


INFORMACJA OTWARCIA OFERT.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi w zakresie zdrowia i pomocy społecznej" współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pcpr-samorzady.pl

 więcej


Zajęcia kulinarne w Dziennym Domu Pomocy w Wiśniowej Górze


Dzienny Dom Pomocy w ramach prowadzonej terapii zajęciowej dla uczestników, w każdy piątek prowadzi zajęcia kulinarne. W ramach tych zajęć, uczestnicy pieką ciasta, ciasteczka, wyrabiają własnoręcznie pizze, obierają owoce oraz warzywa. Zapach pieczonego ciasta, który roznosi się po całym budynku, sprzyja pozytywnej atmosferze, przypomina dom rodzinny oraz pomaga aktywnie spędzić czas.

Oprócz piątków kulinarnych, uczestnicy w ramach terapii zajęciowej wykonują prace plastyczne, różnymi technikami (plasteliną, bibułą, suchym makaronem lub kaszą).

Pod bacznym okiem fizjoterapeuty uczestnicy korzystają również z Sali rehabilitacji.

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
  • kierownik: Urszula Łużniak
  • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • e-mail: zonlw1@wp.pl
  • przewodniczący: Ilona Bors
  • tel/fax 42 674 48 34