AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 1/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Łodzi z dnia 07 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia liczby dni wolnych od pracy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Dziennego Domu Pomocy


dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy.

 więcej


TURNUSY 2020


W związku z informacją Ministra Zdrowia - Łukasza Szumowskiego o wznowieniu działalności sanatoriów i uzdrowisk Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że przystępuje do rozpatrywania złożonych wniosków, o dofinasowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Wioski rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością wpływu, z uwzględnieniem obowiązującego kryterium dochodowego.

Informacje indywidualne wydane zostaną najpóźniej do dnia 30 czerwca br.

 więcej


Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. został uruchomiony Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, koordynowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pod numerem tel. 726 611 611 oraz w mediach społecznościowych (Snapchacie i Messengerze) 7 dni w tygodniu dzieci i młodzież z terenu województwa łódzkiego mogą uzyskać wsparcie specjalistów, terapeutów, psychologów i interwentów kryzysowych. Codziennie w godzinach od 12.00 do 20:00 działa infolinia, natomiast w godzinach 20.00 – 00.00 można uzyskać wsparcie specjalistów na Snapchacie i Messengerze.

Na chwilę obecną telefon funkcjonował będzie do 14 czerwca br.

 więcej


KOMUNIKAT

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
OD PONIEDZIAŁKU (18 MAJA 2020 r.)
OTWARTE DLA INTERESANTÓW W SPRAWACH PILNYCH – PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM WIZYTY

tel.: (42) 676 34 87
tel.: 691 300 349

CENTRUM PRACUJE W GODZINACH:
PONIEDZIAŁEK 8:00-16:00
WTOREK 8:00-16:00
ŚRODA 8:00-16:00
CZWARTEK 8:00-16:00
PIĄTEK 8:00-16:00

INTERESANCI PRZYJMOWANI SĄ POJEDYNCZO I PROSZENI SĄ O POSIADANIE MASECZEK, RĘKAWICZEK I DEZYNFEKCJE DŁONI.

 więcej


KOMUNIKAT

Ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych przez Powiat Łódzki Wschodni w roku 2020 zostanie podjęta do dnia 31 maja 2020 r.

 więcej


KOMUNIKAT

Obecnie trudny dla wszystkich czas, skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje niespotykane do tej pory sytuacje. W tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie powinniśmy zwrócić uwagę na szczególną grupę, jaką są osoby doznające przemocy w rodzinie.

Na stronie Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej – www.pomoc.lodzkie.eu została zamieszczona baza instytucji świadczących obecnie miejsce schronienia dla osób doznających przemocy w Rodzinie oraz rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

 więcej


Aplikacja "Twój Parasol"

KOMUNIKAT

Nowa aplikacja na telefon "Twój Parasol" ma pomóc ofiarom przemocy domowej jak najszybciej otrzymać niezbędną pomoc. Po uruchomieniu do złudzenia przypomina program do sprawdzania pogody, który niemal każdy ma na swoim telefonie. Dzięki temu zapewnia użytkownikom niezbędną dyskrecję. Po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzimy do ukrytej części aplikacji.

Dzięki funkcji "notatnik" szybko zrobimy zdjęcie, nagramy film lub głos, który później będzie mógł posłużyć jako materiał dowodowy. Aplikacja daje nam możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

Program umożliwia też dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą.

Aplikacja "Twój parasol" jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR. Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com.

 więcej


KOMUNIKAT

*MODUŁ III PROGRAMU*

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
  • kierownik: Urszula Łużniak
  • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • e-mail: zonlw1@wp.pl
  • przewodniczący: Ilona Bors
  • tel/fax 42 674 48 34