AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także przejściem (na wszystkich poziomach edukacji) na nauczanie zdalne, zalecam ostrożność w rodzinach zastępczych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Przede wszystkim należy zwrócić szczególną uwagę na ograniczanie kontaktów indywidualnych z osobami z zewnątrz. Tym samym zaleca się utrzymywanie kontaktów z rodzinami, z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych i zachęcanie do podtrzymywania takich kontaktów. Szczególną troską należy otoczyć małe dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami.

Jeżeli dochodzi do kontaktów dziecka z rodzicami lub osobą spoza rodziny zastępczej, powinien on być zorganizowany w wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi. W tej sytuacji należy stosować poniższe zasady:

 • zachowywanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1,5 m od drugiej osoby lub stosowanie osłon ust i nosa;
 • częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie rąk środkami dezynfekcji na bazie alkoholu (o min. 60% zawartości alkoholu);
 • regularne mycie lub dezynfekowanie powierzchni dotykowych;
 • regularne sprzątnie często używanych pomieszczeń, takich jak toalety z użyciem wody
  z degeneratem a w przypadku korzystania przez osoby odizolowane z w/w pomieszczeń, po każdym ich pobycie w obszarze wspólnym;
 • regularne wietrzenie pomieszczeń.

 więcej


OGŁOSZENIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

INFORMUJE, ŻE OD DNIA 2 LISTOPADA 2020 r. DO ODWOŁANIA PRACUJE Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z KLIENTEM.

WIZYTY INDYWIDUALNE TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM !!!

Kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
(42) 676 34 87 ; 691-300-349
pcpr@lodzkiwschodni.pl

Korespondencje można wysyłać pocztą tradycyjną lub dostarczać do skrzynki pocztowej przy pokoju nr 214, II piętro.

 więcej


Punkt Interwencji Kryzysowej

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej - w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

W związku z ciągłym wzostem liczby zachorowań i zakażeniem SARS - CoV - 2, od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania, zgłoszenia o porady prawne i pomoc w zakresie porad psychologicznych należy umawiać wyłącznie telefonicznie.

Nr telefonu do umawiania wizyt: (42) 676 34 87 ; 691-300-349

 więcej


KOMUNIKAT

Na podstawie ZARZĄDZENIA 101/2020 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 października 2020 r. informujemy, iż Dzienny Dom Pomocy w Wiśniowej Górze oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach zawieszają swoją działalność od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

 więcej


KOMUNIKAT

AKTUALIZACJA NR TELEFONÓW

SEKRETARIAT:
691-300-349

EFS:
603-482-028

PIECZA ZASTĘPCZA:
603-492-039

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD":
665-030-349

ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
603-493-504

DZIENNY DOM POMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE:
695-330-349


 więcejKOMUNIKAT!

W związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u kolejnego pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim, od dnia 01 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. zostaje przedłużone zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów Zespołu.

Informację można uzyskać pod nr tel.: 42 674 48 34 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: zonlw1@wp.pl

W przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Zespołu, prosimy o pozostawienie dokumentów w przystosowanej do tego skrzynce.

Przepraszamy za utrudnienia. UWAŻAJCIE NA SIEBIE!

 więcej


KOMUNIKAT!

W związku z wystąpieniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiecie Łódzkim Wschodnim, od dnia 19 października 2020 r. do 30 października 2020 r. zostaje zawieszona bezpośrednia obsługa klientów Zespołu.

Informację można uzyskać pod nr tel.: 42 674 48 34 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: zonlw1@wp.pl

W przypadku bezpośredniej wizyty w siedzibie Zespołu, prosimy o pozostawienie dokumentów w przystosowanej do tego skrzynce.

Przepraszamy za utrudnienia. UWAŻAJCIE NA SIEBIE!

 więcej


Projekt pn. "Łódzkie wspiera integrację cudzoziemców"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi informuje, iż od 19 października 2020 r. w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Łodzi (ul. Piotrkowska 103) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Skierniewicach (ul. Jagiellońska 29) odbywać się będą bezpłatne usługi dla cudzoziemców w zakresie:

 1. Doradztwa integracyjnego (w tym w zakresie legalizacji pobytu, zatrudnienia i uzyskania obywatelstwa).
 2. Doradztwa zawodowego (m.in. informowanie nt. rynku pracy, pomoc w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego).
 3. Porad prawnych.
 4. Pomocy psychologa.
 5. Doradztwa kulturowego.
 6. Pomocy w przygotowaniu i składaniu dokumentów.
 7. Pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (np. NIP, PESEL, becikowe, świadczenia 500+, zasiłki z ośrodków pomocy społecznej pomoc finansowa z uwagi na posiadanie Karty Polaka itp.).
 8. Pomocy w znalezieniu mieszkania, zapisaniu dzieci do przedszkoli i szkół.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną , cudzoziemcy zainteresowaniu uzyskaniem pomocy powinni umawiać się na wizytę w punkcie za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo): skierniewice@punktinfo.pl lub lodz@punktinfo.pl albo telefonicznie pod nr tel.: 600 985 511.

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
 • kierownik: Urszula Łużniak
 • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • e-mail: zonlw1@wp.pl
 • przewodniczący: Ilona Bors
 • tel/fax 42 674 48 34