AKTUALNOŚCI

KOMUNIKAT

MIESZKAŃCY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO (GMINY: ANDRESPOL, BRÓJCE, KOLUSZKI, NOWOSOLNA, RZGÓW, TUSZYN) OD DNIA 26 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA ZOSTAJĄ UTRZYMANE:

 1. ZAKAZ ODWIEDZIN, WYJŚĆ I WYJAZDÓW MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE I DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH.
 2. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DZIENNEGO DOMU POMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE.
 3. ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOLUSZKACH.
 4. ZAKAZ ODWIEDZIN I URLOPOWANIA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.
 5. ZAWIESZENIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

  W PRZYPADKACH PILNYCH WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA PROSIMY
  O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY (tel.: 42 676 34 87 ; 691 300 349).

 więcej

FUNDACJA VIS SALUTIS
Będąc w poczuciu wspólnoty i solidarności z całym naszym społeczeństwem dotkniętym skutkami COVID-19 (zarówno zdrowotnymi, jak i emocjonalnymi) oraz świadomi wartości etycznych, które wyznajemy zgłaszamy gotowość i chęć niesienia wsparcia psychologicznego osobom, które tego potrzebują. W związku z tym uruchamiamy w ramach Fundacji Vis Salutis psychologiczną pomoc telefoniczną. Wstępnie nasza inicjatywa planowana jest od 16.03.2020 r. do 28.03.2020 r. W zależności od rozwoju wypadków termin ten będziemy wydłużać.

https://vissalutis.pl/poradnia-psychologiczna/

Pod numerami telefonu: 888-960-980, 888-900-980 codziennie w godzinach 10:00-18:00 będzie dyżurował psycholog, psychoterapeuta.
Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia do kontaktu.

 więcej


UWAGA!

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 OD DNIA 16 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA WPROWADZONE ZOSTAJĄ OGRANICZENIA WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE I POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŁODZI W SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNI KONTAKT Z INTERESANTEM.


CENTRUM I ZESPÓŁ PRACUJĄ NORMALNIE, ALE BEZ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z INTERESANTEM.


WSZELKIE DOKUMENTY I WNIOSKI KIEROWANE DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE NALEŻY SKŁADAĆ ELEKTRONICZNIE, TELEFONICZNIE, PRZEZ E-PUAP LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ.

 więcej


UWAGA!

KOMUNIKAT !!!


W ZWIĄZKU ZE WZRASTAJĄCĄ LICZBĄ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 NA TERENIE POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO ZOSTAŁY PODJĘTE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

 1. WPROWADZONY ZOSTAŁ ZAKAZ ODWIEDZIN I WYJŚĆ INDYWIDUALNYCH ORAZ ZBIOROWYCH MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚNIOWEJ GÓRZE ORAZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LISOWICACH.
 2. DZIENNY DOM POMOCY W WIŚNIOWEJ GÓRZE ZAWIESIŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ.
 3. WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOLUSZKACH RÓWNIEŻ ZAWIESIŁ SWĄ DZIAŁALNOŚĆ.
 4. ZOSTAŁ WPROWADZONY ZAKAZ ODWIEDZIN ORAZ URLOPOWANIA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ.
 5. ZOSTAŁO ZAWIESZONE FUNKCJONOWANIE PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ. W PRZYPADKACH PILNYCH PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY (tel.: 42 676 34 87, 691 300 349).


POWYŻSZE USTALENIA OBOWIĄZUJĄ W TERMINIE DO DNIA 25 MARCA 2020 r. (WŁĄCZNIE)

JEDNOCZEŚNIE APELUJEMY DO OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH - KLIENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE O SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA ZE ZGŁOSZEŃ W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM LUB POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

 więcej


I ROCZNICA DDP


I rocznica rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Pomocy w Wiśniowej Górze dla mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego połączona z obchodami Dnia Kobiet. W spotkaniu udział wzięli:
Pan Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
Pani Marta Stasiak – Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
Ksiądz Marian Górka – Proboszcz Parafii Andrespol,
Pan Ryszard Hejchman – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach,
Pani Urszula Łużniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej, gdzie gospodarzem była Pani Dyrektor Ewa Wawrzonek. Miłe chwile uczestnicy spędzili przy utworach z lat 20-stych i 30-stych wykonanych przez artystów operowych Panią Barbarę Drozdzińską oraz przez Pana Lesława Białeckiego. Atmosfera była bardzo przyjemna, wszyscy z uśmiechem na twarzy podziwiali występy. Przygotowano słodkie poczęstunki oraz przepyszny tort sponsorowany przez
Cukiernię Piotr Karkowski.

 więcej


AS 2020Ruszył program AKTYWNY SAMORZĄD.
Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi oraz terminami składania wniosków.


*WYTYCZNE i KRYTERIA*
[KLIKNIJ]


*WNIOSKI*
[KLIKNIJ]

 więcej


Komunikat

W dniu 4 lutego 2020 r. mocą Uchwały nr 85/20 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2020 rok. Dokument obowiązuje od dnia 4 lutego 2020 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do zapoznania się z terminami konkursów, alokacją i typami projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałań dedykowanych ZIT, tj.:

 • Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT;
 • Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT;
 • Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

 więcej


Wizyta studyjna


W dniu 3 lutego 2020 r. w Powiecie Łódzkim Wschodnim odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z terenu kraju oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Pan Łukasz Chłądzyński. W wizycie udział wzięli również Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu Pan Zbigniew Piekarski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi Pani Urszula Łużniak.

 więcej


PARTNERZYKONTAKTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 • e-mail: pcpr@lodzkiwschodni.pl
 • kierownik: Urszula Łużniak
 • tel/fax 42 676 34 87, 42 676 34 99

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 • e-mail: zonlw1@wp.pl
 • przewodniczący: Ilona Bors
 • tel/fax 42 674 48 34